top of page

Jeg er uddannet sygeplejerske i 1996.

I 2002-2003 tog jeg videreuddannelsen til sundhedsplejerske på Århus universitet.

Fra 1996-2014 har jeg arbejdet med børn og familier i mange forskellige afskygninger.

De første år arbejdede jeg på diverse børneafdelinger rundt omkring på landets sygehuse og fra 2006-2015 arbejdede jeg som sundhedsplejerske/psykoterapeut i Herning kommune.

I 2014 færdiggjorde jeg min psykoterapeutuddannelse. Jeg var heldig at få lov til at arbejde med denne uddannelse undervejs i en kombination med mit arbejde som sundhedsplejerske. Jeg har tillige arbejdet som familiebehandler i Herning kommune.

Derudover har jeg været tilknyttet et hospice, hvor jeg bl.a. havde samtaler med døende samt deres pårørende – heriblandt børn.

Jeg har tidligere været daglig leder i Landsforeningen Mod Spiseforstyrrelser og selvskade i Århus og har efter denne tid fungeret som konsulent i en 5-årig periode, hvor jeg holdt foredrag omkring spiseforstyrrelser og selvskade, og derudover faciliterede jeg rigtig mange terapigrupper med mennesker, der var berørte af spiseforstyrrelser, selvskade samt pårørende til samme gruppe.

Jeg arbejder kun på deltid i min praksis, da jeg også har job som sundhedsplejerske i Skanderborg kommune. I denne stilling er jeg en del af et specialteam, der har til opgave at forebygge spiseforstyrrelser.  

Jeg samarbejder med en del praktiserende læger i Region Midtjylland, som henviser patienter til mig. Det er dog desværre ikke muligt for jer klienter at bruge en sådan henvisning fra egen læge til at få en reduceret pris hos mig, da vi psykoterapeuter ikke har mulighed for at lave overenskomst med den offentlige sygesikring.

Jeg modtager supervision ved siden af mit terapeutiske virke, da jeg hele tiden vil være skarp på at give dig/jer den bedste behandling.

Om mig.png
bottom of page