top of page
Start.png

Jane Ellegaard

Psykoterapeut

Mit navn er Jane Ellegaard. Jeg er privatpraktiserende psykoterapeut.

Jeg har 25 års erfaring med samtaler og behandling af børn og voksne i kraft af mit virke som henholdsvis sygeplejerske og sundhedsplejerske og siden hen som psykoterapeut.

Udover arbejdet i klinikken, arbejder jeg som sundhedsplejerske i Skanderborg kommune.

Psykoterapi

Psykoterapi kan være et led i personlig udvikling og vækst.

I mit arbejde som psykoterapeut forsøger jeg at hjælpe dig til at leve fuldt ud ved at blive bevidst om, hvor dine følelser kommer fra og hvordan du fra det ene øjeblik til det næste skaber din egen virkelighed ud fra dine tanker.

Der ligger en meget stor kraft i at opdage, at vi ikke er ofre for vores omstændigheder eller andre mennesker. Og denne opdagelse betyder, at du (gen-)opdager din sande natur og at der til alle tider er hjælp at hente i din egen indre visdom.

Dette er, hvad jeg vil forsøge at hjælpe dig med, når du henvender dig til mig.

Metoder

Jeg arbejder ud fra en forståelse af mental sundhed, som viser os, hvordan menneskets sind reelt fungerer inde fra og ud ligesom alle andre biologiske processer. Forståelsen hedder De Tre Principper og består af princippet tanke, princippet bevidsthed og princippet livskraft, som hver for sig er tre neutrale byggesten, der til sammen skaber vores oplevelse af livet fra øjeblik til øjeblik.

Principperne omkring livskraft og bevidsthed peger på, hvem vi var, da vi kom ind i verden, så derfor er det min erfaring, at der altid er en form for genkendelse for den enkelte ind i denne forståelse.

Tanke er den ”glemte forbindelse”, der viser os, at det er hvordan vi som mennesker tolker det, vi tænker, som bestemmer, hvordan vi opfatter livet.  Når vi ser livet fra dette perspektiv, så er vi ikke længere ofre for, hvad der sker i livet. Så bliver vi bevidste om, at livet opleves gennem vores egne tanker, og at vi kan vælge, hvilket perspektiv, vi ser på livet med. Vi kan ikke kontrollere vores tanker, men vi kan vælge at tro på de tanker, der er mest hjælpsomme for os i øjeblikket.

På denne måde peger jeg mennesker hjem til sig selv ved dels at lade dem genopdage at livskraften stadig guider dem indefra via deres intuition og dernæst lærer jeg dem, hvordan de med deres opmærksomme bevidsthed kan lære at finde ud af, hvornår de kan stole på deres tanke-følelses system og hvornår de ikke kan. 

 

Jeg er medlem af Dansk Psykoterapeutforening, som er dit kvalitetsstempel.

Jeg lever som medlem op til en række kriterier om uddannelse og erfaring for at få lov til at kalde mig Psykoterapeut MPF. Denne beskyttede titel er din garanti for, at jeg har de kompetencer, der skal til for at give den rigtige hjælp og behandling.

"Under hele forløbet har Jane stået ved min side med sin fine fornemmelse for processen med både omsorg og faglighed

Udtalelser

Læs videre her  og se hvad andre siger om mig

Kontakt
bottom of page