slide3.jpg
20210210_111813523_iOS.png

Jane Ellegaard

Psykoterapeut

Mit navn er Jane Ellegaard. Jeg er privatpraktiserende psykoterapeut.

Jeg har 25 års erfaring med samtaler og behandling af børn og voksne i kraft af mit virke som henholdsvis sygeplejerske og sundhedsplejerske og siden hen som psykoterapeut.

Udover arbejdet i klinikken, arbejder jeg som sundhedsplejerske i Skanderborg kommune.

Psykoterapi

Psykoterapi kan være et led i personlig udvikling og vækst.

I mit arbejde som psykoterapeut forsøger jeg at hjælpe dig til at leve fuldt ud ved at blive bevidst om, hvor dine følelser kommer fra og hvordan du fra det ene øjeblik til det næste skaber din egen virkelighed ud fra dine tanker.

Der ligger en meget stor kraft i at opdage, at vi ikke er ofre for vores omstændigheder eller andre mennesker. Og denne opdagelse betyder, at du (gen-)opdager din sande natur og at der til alle tider er hjælp at hente i din egen indre visdom.

Dette er, hvad jeg vil forsøge at hjælpe dig med, når du henvender dig til mig.

Metoder

Jeg har 6 års sammenlagt terapeutisk uddannelse bag mig og jeg er oprindelig trænet i eksistentiel gestaltterapi, kognitiv terapi og coaching.

Jeg arbejder ud fra den nyeste forståelse af mental sundhed og min oplevelse er, at alle mennesker har de indre ressourcer, som de har brug for, og som man kan kalde for ens medfødte, indre sundhed.

Jeg er medlem af Dansk Psykoterapeutforening.

Dansk Psykoterapeutforening er dit kvalitetsstempel.

I dag er det således, at der ikke er statslige regler for, hvornår en person må kalde sig for psykoterapeut. Det betyder, at alle og enhver med ingen eller kun lidt uddannelse uhindret kan sætte et skilt på døren og tage imod klienter. Derfor er mit medlemskab af Dansk Psykoterapeutforening også et kvalitetsstempel.

Jeg lever som medlem op til en række kriterier om uddannelse og erfaring for at få lov til at kalde mig Psykoterapeut MPF. Denne beskyttede titel er din garanti for, at jeg har de kompetencer, der skal til for at give den rigtige hjælp og behandling.

"Under hele forløbet har Jane stået ved min side med sin fine fornemmelse for processen med både omsorg og faglighed

Udtalelser

Læs videre her  og se hvad andre siger om mig